HTML op het net Inhoud - Downloaden - Printen - Zoeken Algemeen
Algemeen
  Opbouw
  <!DOCTYPE>
  <BASE>
  <META>
  <BODY>
  Commentaar
  Achtergrondgeluid
  <EMBED>
  <BGSOUND>

Afbeeldingen

Animaties

Formulieren

Frames

Java

Kleuren

Lijsten

Links

Maps

Shtml

Style sheets

Symbolen

Tabellen

Teksten


HTML op het net
  Inhoud
  Downloaden
  Uitprinten
  Zoeken

Gastenboek

Nieuws

Info


Opbouw van een html-document Top

Een html-document is globaal opgedeeld in twee secties: de <HEAD>-sectie en de <BODY>-sectie. De algemene opbouw van een html-document is als volgt (alle attributen zijn uit de tags weggelaten):
<!DOCTYPE>
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Titel</TITLE>
  <BASE>
  <META>
</HEAD>
<BODY>
  Hier komt de eigenlijke pagina
</BODY>
</HTML>

Hierin zijn de volgende tags verplicht: <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, </TITLE>, </HEAD>, <BODY>, </BODY> en </HTML>.
De indeling ziet er anders uit als het document een <FRAMESET> bevat om frames te definieren. Voor meer info zie de pagina over frames.

<!DOCTYPE> Top

Geeft aan voor welke versie van HTML het document gemaakt is. Dit is de standaardopmaak voor deze tag:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "versie" "link naar dtd (Document Type Definition)">.
Hieronder staan enkele mogelijkheden voor "versie":

VersietekstVersie
"-//Netscape Comm. Corp.//DTD HTML//EN"Netscape
"-//Microsoft//DTD Internet Explorer 2.0 HTML//EN"MSIE
"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"HTML 2.0
"-//W3C//DTD HTML 3 1995-03-24//ENHTML 3.0
"-//IETF//DTD HTML 3.0//EN"HTML 3.0
"-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"HTML 3.2
"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"HTML 4.0
"-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"HTML 4.0
"-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"HTML 4.0
Voor meer informatie: zie http://validator.w3.org of http://www.w3.org/ voor meer uitleg, of http://ugweb.cs.ualberta.ca/~gerald/validate/lib/catalog voor een meer complete lijst.

<BASE> Top

Enkele standaard-instellingen voor het html-document.

AttribuutResultaat
HREF="http://www.site.com/pad"Defnieert het uitgangspunt bij relatieve verwijzingen. Voorbeeld: bij de regel hierboven wordt een link naar bijvoorbeeld uitleg.html gezien als http://www.site.com/pad/uitleg.html, ongeacht waar het html-bestand zich bevindt
TARGET="frame"Definieert het standaard target voor links bij frames

<META> Top

Bepaalde variabelen die te maken hebben met het document een waarde geven. Dit is niet verplicht in een html-bestand, het is alleen extra informatie.

AttribuutResultaat
NAME="naam"De naam van de variabele die gedefinieerd gaat worden
CONTENT="waarde"De waarde die de variabele moet krijgen
HTTP-EQUIV="naam"De naam van een speciale variabele die gedefinieerd gaat worden. De inhoud van deze variabele staat ook weer in een content-attribuut
Hier is een overzicht van enkele veel gebruikte variabelen:
NaamWaarde
NAME="description"CONTENT="een beschrijving van de pagina"
NAME="keywords"CONTENT="trefwoorden die slaan op de pagina"
NAME="publisher"CONTENT="degene die de pagina gepubliceerd heeft (de maker)"
NAME="generator"CONTENT="het programma waarmee de pagina gemaakt is"
NAME="formatter"CONTENT="het programma waarmee de pagina gemaakt is"
NAME="robots"CONTENT="noindex" zorgt ervoor dat de pagina niet wordt opgenomen in zoekmachines (wordt niet door elke zoekmachine onderstend)
HTTP-EQUIV="refresh"CONTENT="20; URL=document.html" betekent dat na 20 seconden de URL geladen wordt die staat aangegeven achter URL=. Dit kan zowel een volledig adres zijn (http://enz.) als alleen een documentnaam
HTTP-EQUIV="content-type"CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-1" geeft aan dat dit een html-document is, opgemaakt volgens de iso-8859-1-karakterset. Hiermee kan je voorkomen dat je symbolen als codes moet invoegen, aangezien hier wordt aangegeven dat het document die bepaalde karakterset heeft

Voorbeelden

*<META NAME="description" CONTENT="HTML op het net is een html-naslagwerk">
*<META NAME="publisher" CONTENT="Bas Jansen">

Tips

*description en keywords worden gebruikt door zoekmachines. Als je frames gebruikt kan je deze in het bestand zetten waar de frames gedefinieerd zijn. Als een zoekmachine de pagina opvraagt om die op te nemen in zijn bestand, en er staat alleen een frames-declaratie kan de zoekmachine er niet veel mee. Zodra die echter een description en keywords tegenkomt, neemt hij die over.
* <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10; URL=nieuw.html"> is handig als een pagina verplaatst is: je kan dan een melding maken op het oude adres in de trant van "Deze pagina is verplaatst! Wacht 10 seconden of klik hier om naar het nieuwe adres te gaan". Ook kan je zo bijvoorbeeld een welkomstboodschap laten zien voordat de eigenlijke pagina geladen wordt.

<BODY> Top

Begin van de body-sectie van het html-document. Tussen de <BODY> en </BODY> komt de eigenlijke pagina. De attributen geven onder andere de kleuren en de achtergrond aan van de pagina:

AttribuutResultaat
TEXT="#rrggbb"de tekstkleur (standaard 000000). Behalve een rgb-waarde kan ook een kleurnaam ingevuld worden
LINK="#rrggbb"de kleur van de links (standaard 0000FF). Behalve een rgb-waarde kan ook een kleurnaam ingevuld worden
ALINK="#rrggbb"de kleur van actieve links (een link is actief op het moment dat erop geklikt wordt en de muisknop nog ingedrukt is) (standaard FF00FF). Behalve een rgb-waarde kan ook een kleurnaam ingevuld worden
VLINK="#rrggbb"de kleur van al eerder aangeklikte links (standaard FF0000). Behalve een rgb-waarde kan ook een kleurnaam ingevuld worden
BGCOLOR="#rrggbb"de kleur van de achtergrond. Behalve een rgb-waarde kan ook een kleurnaam ingevuld worden
BACKGROUND="pl.gif"een afbeelding als achtergrond gebruiken

tip

*Als je voor rr, gg en bb alleen 00, 33, 66, 99, CC of FF gebruikt, zien ze er op het scherm uit als solide kleuren op een scherm met 256 kleuren. Zie de pagina over kleuren voor meer tips over kleurgebruik.

<!-- commentaar --> Top

Hiermee kan je commentaar of aantekeningen toevoegen aan een html-document. Dit kan bijvoorbeeld om aan te geven dat een bepaalde sectie in het document begint. Bedenk echter wel dat dit commentaar niet direct zichtbaar is, maar wel te bekijken is met View Source. Zet dus nooit informatie zoals wachtwoorden en dergelijke in een html-document.

Achtergrondgeluid Top

Met de volgende twee tags kan je achtergrondgeluiden invoegen.

Tip

* Gebruik bij voorkeur geen achtergrondgeluid, of eentje die je uit kan zetten als het muziekje je niet bevalt. Als ik aan het surfen ben, doe ik dat altijd in meerdere vensters tegelijk. Als ik dan op een pagina kom met achtergrondgeluid, weet ik vaak niet eens van welke pagina dat nu eigenlijk komt. Bovendien klinken midi'tjes nergens naar als je geen wavetable-geluidskaart hebt.

<EMBED> Top

Voor Netscape: voeg een achtergrondgeluid in.

AttribuutResultaat
SRC="liedje.mid"de bestandsnaam van het geluidsbestand
AUTOSTART="true"geeft aan of het afspelen wel (="true") of niet (="false") automatisch gestart moet worden zodra het geluidsbestand geladen is. Standaard is false
HIDDEN="true"geeft aan of het controlepaneel van Netscape (met een start-, stop-, pauze- en volumeknop) wel (="false") of niet (="true") afgebeeld moet worden. Standaard is false
WIDTH="n"geeft de breedte aan van het controlepaneel
HEIGHT="n"geeft de hoogte aan van het controlepaneel

<BGSOUND> Top

Voor Microsoft Internet Explorer: voeg een achtergrondgeluid in.

AttribuutResultaat
SRC="liedje.mid"de bestandsnaam van het geluidsbestand
LOOP="n"geeft aan dat het liedje n maal herhaald moet worden. Je kan een liedje ook oneindig laten horen (="infinite")

 Laatste wijziging: 28-09-2002 - Copyright © 1996-2002 Bas Jansen - URL: http://html.op-het.net/tekst/algemeen.html Top