Terug naar de welkomstpagina   Welkom - Studiereis - Landen - Reisschema - Foto's - Gastenboek
De studiereis
 

 
De studiereis
- Wat is een studiereis?
- Doelen
- Embedded Systems
- Voorbereiding
    

De studiereis

ShinTabi is een studiereis die ik met een aantal medestudenten heb beleefd. Deze reis is georganiseerd door de ShinTabi commissie van Scintilla, de studievereniging van Elektrotechniek aan de Universiteit Twente.

Wat is een studiereis?

Volgens de Van Dale is een studiereis:

´stu·die·reis (de ~)

1 reis ondernomen om elders studie van een vak of van een bepaald onderwerp te maken

In het geval van ShinTabi is de "elders" in de definitie de landen Nederland, Japan, Taiwan en Singapore. Het "bepaalde onderwerp" is Embedded Systems. Verderop wordt uitgelegd wat dat precies is.

Doelen

Het doel van een studiereis is natuurlijk wel iets ruimer dan alleen die studie maken. De ShinTabi-commissie heeft dan ook de volgende doelen opgesteld:

 • Een gedegen kennis opdoen van Embedded Systems onderzoek en ontwikkeling, de nieuwste technologie en wereldwijde marketing
 • Ervaring opdoen met werken in een alledaagse werkomgeving
 • Goede contacten opdoen met mogelijk toekomstige werkgevers
 • Het leren begrijpen en waarderen van Oost-Aziatische culturen.

Embedded Systems

De officiële definitie van een embedded system is volgens de homepage van de Shintabi-commissie:

Een embedded system is een informatieverwerkend systeem dat is "ingebouwd" of "ingebed" in een apparaat of systeem waarvan het de functionaliteit en de besturing geheel of gedeeltelijk bepaalt; het informatieverwerkende systeem en het omvattende systeem zijn zodanig van elkaar afhankelijk dat het één zonder het ander geen betekenis heeft. Het informatieverwerkende systeem kan, maar hoeft geen als zodanig herkenbare computer te bevatten; het kan bijvoorbeeld ook zijn opgebouwd uit een verzameling voor de toepassingspecifieke, deels programmeerbare elementen.

Het is dus eigenlijk een computertje in een apparaat dat het apparaat bestuurt. In de meeste elektronische apparaten zit tegenwoordig wel een embedded system.

Meer informatie over het thema kan je vinden op de homepage van de Shintabi-commissie.

Voorbereiding

Omdat een reis als dit een nogal omvangrijke bedoeling is, is een gedegen voorbereiding natuurlijk noodzakelijk. Deze voorbereiding bestaat uit twee onderdelen: een vak waarin onderzoek gedaan wordt naar embedded systems en de landen die we gaan bezoeken ("Industrial Development in a Global Perspective capita selecta"), en een case-studie.

Het vak bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een literatuurstudie naar embedded systems
  Bij deze studie hebben we in zes toepassingsgebieden (Consumenten, Industrieel (mechatronica), Remote sensing, Telecommunicatie, Medisch en Auto-motive) bekeken waar embedded systems gebruikt worden en wat globaal de specificaties van die embedded systems zijn (daarbij valt te denken aan snelheid, gewicht, betrouwbaarheid, stroomverbruik, enzovoort). Doel van deze studie is om beter te begrijpen wat embedded systems nou precies zijn en hoe ze gebruikt worden.
 2. Een onderzoek naar de verschillen in samenleving van de te bezoeken landen
  Dit onderzoek bestond eigenlijk uit twee onderdelen: het bekijken van een heel land volgens het PEST-model: Politiek, Economie, Sociaal-cultureel en Technologie, en het bekijken van één bepaalde sector (in ons geval embedded systems) in een land volgens de Ruit van Porter: een analyse op basis van de vier determinanten "strategie, structuur en rivaliteit", "aanverwante en ondersteunende industrieën", "produktiefactoren" en "vraag" en de twee variabelen "toeval" en "overheid". In dit onderzoek hebben we Nederland, Japan, Taiwan en Singapore met elkaar vergeleken.
 3. Een onderzoek naar bezochte bedrijven en een verslag van de bedrijfsbezoeken
  Na de studiereis maken we een verslag van de bedrijfsbezoeken met daarin "de bevindingen in de context van de verwachtingen uit de eerder gemaakte bundel en in de context van de verwachtingen uit het voorverslag." (bron: Shintabi-commissie).

Omdat een reis als deze erg veel geld kost, moet er veel sponsoring binnengehaald worden. Een groot deel van die sponsoring komt binnen via de case-studies. Een case-studie is een opdracht voor een bedrijf. Elke student die meegaat moet zo'n opdracht doen om genoeg geld voor de reis binnen te halen en om de kennis die hij of zij tijdens zijn of haar studie vergaard heeft eens een keer in de praktijk toe te passen. Ook krijg je een goed beeld van het bedrijf waarvoor je de case doet. Je doet in ieder geval goede contacten op voor mogelijk een stageplaats, afstudeerplek of misschien wel een baan.

Dankzij de inspanningen van de Shintabi-commissie is het mogelijk om de case-studie te combineren met de IOO (Individuele Onderzoeks Opdracht). Deze IOO is een vak van 7 studiepunten (en duurt dus 7x40 uur) dat iedere student moet doen. Ik maak dankbaar gebruik van die combinatie: dan haal ik geld binnen voor de studiereis en ga ik ook nog eens gewoon verder met het studieprogramma.

Samen met Tanja heb ik een case-studie voor het bedrijf Turnkiek Technical Systems BV in Amersfoort gedaan. We hebben de mogelijkheden van een bepaalde WAP applicatie onderzocht met het WAP van nu of de nabije toekomst.

Links